Политика за защита на личните данни

Въведение

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел,да Ви разясни как и защо обработвам Вашите лични данни в качеството си на администратор. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас.

Свържете се с нас, ако имате някакви въпроси или проблеми относно използването на Вашите лични данни и ние с удоволствие ще Ви помогнем. Използвайки този сайт или нашите услуги, Вие се съгласявате с Обработката на Вашите лични данни, както е описано в тази Политика за защита на личните данни.

АДАСТРО ГЛОБАЛ ЕООД е търговското дружество със седалище в гр. Шумен 9700, ул. Дойран 32,което обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни в сайта shmag.bg. Shmag.bg се стреми да Ви предостави достъпни и полезни продукти на електронния си магазин.

Ние не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Как събираме Вашите лични данни

Ние събираме личните Ви данни в случаите:
– Когато се свържете с нас директно, например чрез уебсайта shmag.bg

– Чрез телефона, посочен на сайта, за да направите поръчка или поискате информация за нашите продукти.

– Когато купувате продукт от уебсайта shmag.bg

Какви лични данни събираме?

Съгласно текущо провежданата политика, shmag.bg събира за своите клиенти само критично необходимата информация за доставка като:

– При поръчка на продукти  по телефона: име, обръщение, адрес

– При поръчка на продукти чрез онлайн магазина: име, фамилия, адрес, телефонен номер, имейл адрес, IP адрес.

shmag.bg споделя само минималното количество информация, необходима за комуникиране и успешното изпълнение на поръчката.

Търговецът е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД и обвързан изцяло от разпоредбите му. Ние стриктно спазваме Закона за защита на личните данни.

Цели, за които се обработват личните данни

Вашите лични данни се ползват единствено със цел:

– да комуникираме с Вас

– да изпълняваме Вашите поръчки.

– за счетоводни цели

– статистически цели

– за изпращане на информационен бюлетин при допълнително изразено от Вас желание;

– за защита на информационната сигурност на сайта

– в случай на поръчка се съхранява и IP адресът

– изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Ако решите да станете регистриран потребител на нашата Платформа, ние трябва да обработим Вашите данни,за да Ви идентифицираме като потребител на Платформата и да Ви предоставим достъп до нейните различни функции,продукти и услуги, които са налични за Вас, като регистриран потребител. Достоверността на въвежданата информация по горе е отговорност на потребителя.

Можете да отмените Вашия регистриран потребителски акаунт, като се свържете с нас чрез посочените на сайта имейл адрес и телефон.

Как е защитена личната информация?

Личните данни се съхраняват на сървърите на сайта, на територията на Европейския съюз. Никакви данни не се съхраняват извън Европейския съюз.
Shmag.bg защитава личната информация с помощта на най-новите технологии и мерки. Информацията между потребителя и сървъра е защитен с 256 битов SSL сертификат, хоства се на силно защитен от хакерски атаки Managed VPS сървър.

Права на лицата, чиито лични данни се обработват

Ние уважаваме вашето право на достъп и контрол на вашата информация и ще отговорим на Вашите искания за информация и, където е приложимо, ще коригираме, променим или изтрием личната ви информация.като ни изпратите имейл с желаните промени на mail@shmag.bg

Ако сте ни предоставили Ваши лични данни, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

Ако имате регистрация на нашия сайт, може да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил;

Право на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас;

Право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

Правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;

Срок за съхраняване на личните данни

Ние ще задържим предоставената ни от вас лична информация за период не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, ние полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне

Заключение

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 25.05.2018 г.

shmag.bg запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго.Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време, без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Shmag.bg не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайтовете не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Ако имате някакви въпроси или коментари, относно настоящата политика, моля свържете се с нас:

тел. 0894041314
Имейл адрес: mail@shmag.bg

КОНТАКТИ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg